تحریم با جیب های خالی چه می کند؟

به گزارش مجله عکس، روزنامه دنیای اقتصاد: داده ها ثابت می کنند که الگوی مصرف در دوره تحریم دچار تغییر محسوسی می شود. گزارش های بودجه خانوار مرکز آمار نشان می دهند در تجربه تحریم قبلی، از مصرف کالا های بادوام کاسته و بر مصرف مایحتاج اولیه زندگی و کالا های ضروری افزوده شده بود. مصرف مواد غذایی نیز صرفا به دلیل تورم، سهم بیشتری در سبد مصرفی خانوار یافت؛ اما در حقیقت، سرانه مصرف اقلام حیاتی خوراکی، با افت های نگران کننده ای روبرو شده بود. در شرایط فعلی این اطلاعات می توانند سیاست گذار را به پوشش ضعف های محتمل در الگوی مصرف خانوارها، هدایت و سیاست های حمایتی را بهینه تر کنند.

تحریم با جیب های خالی چه می کند؟

بازگشت دوباره تحریم ها و افزایش سطح عمومی قیمت ها چه تاثیری بر سبد مصرفی خانوار خواهد داشت؟ با اتکا بر تجربه تحریم قبلی، می توان به این سوال پاسخ داد. با بررسی وضعیت سبد مصرفی خانوار در سال های 90 و 91 و مقایسه آن با سال های قبل تر، می توان پیش بینی کرد که در سال جاری احتمالا چه اتفاقاتی در انتظار دخل و خرج خانوار خواهد بود. داده های تحریم قبلی، حاکی از این است که بخشی از مصارف خانوار در زمان تحریم، با تغییرات قابل توجهی و بخش دیگر با تغییرات اندک روبه رو می شوند.

سیاست گذار با اتکا به این اطلاعات، می تواند سیاست های حمایتی را در جهت رفع کاستی های ایجاد شده تنظیم کند. علاوه بر این، نوع سیاست های حمایتی که در ابتدای دهه 90 به کار رفت، در نهایت موجب کاهش مصرف سرانه برخی کالا های خوراکی حیاتی شد. تکرار سیاست های آزموده شده قبلی در شرایط فعلی، تنها بی توجهی به تاریخچه سیاست های اشتباه را می تواند برملا کند.

دخل و خرج خانوار

به دلیل وجود پارامتر تورم، سطح درآمد خانوار به خوبی نمی تواند تصویر روشنی از کیفیت رفاه خانوار را به دست دهد. به همین دلیل برای بررسی تفاوت سطح نسبی رفاه خانوار، بررسی دخل و خرج می تواند شاخص مناسب تری باشد. بر اساس داده های مرکز آمار، بررسی شکاف دخل و خرج در سال های 88 و 89، یعنی بازه قبل از آغاز تحریم ها و آغاز رشد تورم، نشان از حرکت مماس دخل و خرج خانوار دارد، با ذکر این نکته که همواره مخارج خانوار کمی بیشتر از درآمد ناخالص خانوار شهری بوده است. میزان شکاف هزینه و درآمد در سال های 88 و 89 به ترتیب 57/ 2 و 35/ 3 درصد بوده است.

اما با آغاز دوره تحریم ها در سال نود، شکاف هزینه-درآمد رشد قابل توجهی کرده است. شکاف مذکور در سال 90 به سطح 02/ 4 درصد رسیده که نشان دهنده افت مطلوبیت معیشت خانوار شهری است. البته اختلاف هزینه و درآمد در سال های 91 و 92 کمی تعدیل شد و روندی نزولی را طی کرد. در این سال ها به دلیل آغاز طرح هدفمندی یارانه ها و اثرات کوتاه مدت این طرح، شکاف هزینه و درآمد تا سطح 74/ 2 درصد عقب نشینی کرد. اما این عقب نشینی بادوام نبود و با مترتب شدن اثرات تورمی پرداخت یارانه ها، در سال 93 هزینه خانوار ها 7/ 4 درصد از درآمدشان پیشی گرفت.

وضعیت کنونی کم شباهت به آن دوره نیست. تحمیل تحریم های اقتصادی شدیدتر از دوره پیشین و افزایش شتابان تورم در سال گذشته، می تواند معیشت خانوار را مانند دوره پیشین مورد هدف قرار دهد. این بار دولت به دلیل کاهش درآمدهایش، امکان پرداخت یارانه نقدی را ندارد. با این اوصاف پیش بینی می گردد در صورت نبود سیاست های حمایتی از بودجه خانوار، شکاف هزینه و درآمد در سال 98 عمیق تر گردد.

الگوی مصرف خانوار

علاوه بر سطح مخارج و درآمد خانوار، سبد مصرفی خانوار نمونه، از دیگر موارد مهم در بررسی داده های بودجه خانوار است. این سبد را می توان به 12 مورد مهم از جمله خوراکی ها و آشامیدنی ها، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها، حمل و نقل، تفریح و امور فرهنگی و... تقسیم کرد. باید به این نکته توجه کرد که در هنگام رکود و افزایش تورم، که از عواقب معمول تشدید تحریم ها هستند، خانوار ها به سمت مصرف بیشتر گروه های ضروری سوق داده می شوند.

خوراکی ها و آشامیدنی ها و مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها ضروری ترین مصارف خانوار ها محسوب می شوند. افزایش در سهم مصرف این گروه ها، نشانگر کاهش کیفیت زندگی و کاهش قدرت خرید خانوار در مصارف لوکس و سرمایه گذاری های بلندمدت و کالا های بادوام خواهد بود.

با بررسی تغییر مصرف زیرگروه های مختلف در 2 بازه زمانی قبل از تحریم های ابتدای دهه نود و بعد از اعمال تحریم ها، می توان تصویر بهتری از تغییرات مصرف در سال جاری داشت. داده های مرکز آمار نشان می دهد سهم خوراکی ها و آشامیدنی ها در سبد مصرفی خانوار (به عنوان کننده مصارف ضروری خانوار)، بعد از شدت دریافت تحریم ها روندی صعودی داشته است و از 7/ 23 درصد در سال 88 به میزان 3/ 26 درصد در سال 92 رسیده است. داده ها، بزرگ شدن سهم مصرفی ضروری خوراکی ها را در دوران تحریم و تغییر پارامتر های کلان اقتصادی را تایید می کنند.

این زیرگروه با کشش درآمدی پایین تر جزو جدایی ناپذیر از مصارف خانوار محسوب می گردد که با افزایش سهم مصرف آن، مصرف کالا های بادوام و کالا هایی که جنبه سرمایه گذاری بلندمدت تر دارند، کاهش می یابد. به زبان ساده تر، عمده هزینه خانوار صرف مصارف روزانه می گردد. به عنوان مثالی دیگر، زیرگروه مسکن، آب، برق وگاز و سایر سوخت ها نیز در دهه گذشته سهمی حدود 30درصدی در مصرف خانوار داشت، در حالی که بعد از آغاز تحریم ها و افزایش تورم، این سهم به مقدار قابل توجه 1/ 34 درصد رسید.

با توجه به اینکه زیر گروه مسکن نیز جزو مصارف ضروری خانوار است، قابل نتیجه گیری است که سهم قابل توجهی از بودجه خانوار، در اثر تغییر پارامتر های کلان اقتصادی صرف ضروریات شده است. با کوچ بودجه به سمت هزینه های ضروری، از سهم مصارف مهم دیگری مانند آموزش، فرهنگ و تفریحات کاسته شده است. مطابق داده های مرکز آمار، کاهش 4/ 0 درصدی سهم زیرگروه تفریح و امورفرهنگی و همین طور زیرگروه تحصیل و کاهش 9/ 0 درصدی سهم زیرگروه لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه موید کاهش سهم مصارف مهمی برای خانواده است.

در سال های تحریم، سهم حمل و نقل نیز از سبد مصرفی خانوار، معادل 1/ 3 درصد کوچک تر شده است. در کنار اینها، گروه هایی همچون سهم رستوران و هتل و دخانیات در دوره تحریم، بدون تغییر باقی ماند. معمولا اولین گروه کالایی که تحت تاثیر کاهش درآمد حقیقی قرار می گیرد، کالا های نسبتا بادوام (لوازم و اثاث مورد استفاده در خانه) هستند که از کشش درآمدی بالاتری نسبت به کالا های ضروری برخوردارند. افت سهم مصرف این کالا ها علاوه بر اینکه کاهش سطح رفاه خانوار را نشان می دهد، از دیدگاه کلان اقتصادی، افت تقاضای این حوزه را باعث می گردد که در شرایط کنونی منجر به دامن زدن بیشتر به رکود و کاهش سرمایه گذاری خواهد شد.

با توجه به اینکه تمامی پارامتر های موثر در دوره زمانی تحریم پیشین، در یک سال اخیر نیز فعال شده اند، احتمالا شاهد کاهش مجدد سهم مصرف کالا های بادوام در سبد مصرفی خانوار خواهیم بود. می توان پیش بینی کرد در سال جاری نیز باتوجه به اوج گیری مجدد تحریم ها و تورم، شاهد افزایش سهم مصارف ضروری و کاهش مصارف غیرضروری، ولی مهمی مانند تحصیل، امور فرهنگی و اثاث و لوازم خانگی باشیم و ادامه این روند می تواند مانع توسعه خانوار در مواردی به جز موارد اولیه و ضروری باشد.

تجربیات شکست خورده پول پاشی در ابتدای دهه 90 نمایانگر آن است که سیاست هایی مانند پرداخت یارانه نقدی اگرچه شاید در کوتاه مدت آثار مثبتی برای خانواده داشته باشد، اما با تاخیری نه چندان طولانی فرسایش سبدمصرفی خانوار را ناشی می گردد. ساماندهی یارانه های پنهانی در حوزه هایی مانند بنزین و کانالیزه کردن این یارانه ها برای افزایش قدرت خرید خانوار می تواند از عوامل راهگشای این امر در سال جاری باشد.

سرانه مصرف

بررسی متوسط مقدار مصرف سالانه برخی اقلام خوراکی ها می تواند در مقایسه این سال ها مفید باشد؛ چرا که به نوعی اثر تورم از این مصارف خارج و مقدار مصرف حقیقی آن ها با یکدیگر مقایسه خواهد شد. مقایسه مقدار حقیقی مصرف اقلام خوراکی مختلف نشان می دهد به رغم اینکه سهم زیرگروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در مقایسه با زیرگروه های دیگر افزایش یافته است، اما مقدار سرانه مصرف روندی کاهشی در همین سال ها داشته است که علت اصلی آن، به افزایش نرخ تورم بازمی گردد. اگرچه سطح هزینه های انجام شده برای مصارف خوراکی در این سال ها با رشد همراه بود، اما به دلیل تورم قابل توجه، تنها میزان پول پرداختی برای این اقلام افزایش یافته و میزان مصرف حقیقی آن ها روندی کاهنده را طی کرده است.

در سال های قبل از آغاز تحریم ها مصرف انواع برنج چیزی در حدود 155 کیلوگرم در سال بوده است، اما آغاز تحریم ها با کاهش چشمگیر در میزان مصرف برنج مصادف شد؛ به طوری که مصرف برنج در سال 92 به میزان 119 کیلوگرم در سال رسیده است، یعنی 23 درصد کاهش. همچنین مصرف انواع نان از 425 کیلوگرم در سال 88 با افت 6/ 17 درصدی، به 350 کیلوگرم در سال 92 نزول کرده است.

در دوره مورد بررسی همچنین مصرف گوشت کاهشی 16 درصدی و مصرف ماهی کاهشی 18 درصدی را ثبت کرده اند. در این میان شیر یکی از بدترین رکورد ها را داشته و با کاهش 40 درصدی در مصرفش، وضعیت نگران کننده ای را از سلامت جامعه مخابره کرده است. باید توجه کرد که در حالت عادی نیز سرانه مصرف این اقلام در ایران نسبت به سرانه های مشابه جهانی، در سطح بسیار پایین تری قرار گرفته است و کاهش بیش از پیش سرانه مصرف اقلام مهم، شرایطی بسیار نگران کننده را برای سلامت خانوار به وجود می آورد.

افت سرانه مصرف در سال های تحریم بار دیگر ثابت می کند که اگرچه سیاست های پول پاشی مانند پرداخت یارانه نقدی تنها می تواند آثار ابتدایی مثبتی داشته باشد و در میان مدت، به دلیل افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش سطح عمومی قیمت ها، منجر به کاهش مصرف اقلام حیاتی خواهند شد.

چتر نجات سبد خانوار

خروج یک جانبه آمریکا از برجام و رسیدن سیل نقدینگی انباشته شده در سال های گذشته و تاثیرات این وقایع، بودجه و سبد مصرفی خانوار را تهدید می کند. تجربه قبلی تحریم نشان داد که تشدید ناترازی دخل و خرج خانوار، افزایش سهم مصرف کالا های اولیه و ضروری و غفلت از آموزش و توسعه کالا های سرمایه ای در خانوار و کاهش مصرف سرانه اقلام خوراکی، مهم ترین نشانه های تحریم در بودجه خانوار بود.

تجربه شکست خورده پول پاشی در سال های گذشته می تواند به شرایط کنونی عمق بیشتری بخشد و فقط در بلندمدت سهم سبد خانوار را کوچک تر کند. کارآتر کردن نحوه پرداخت یارانه های پنهان و به صورت کلی اعمال سیاست های ضدتورمی در هر دو سمت عرضه و تقاضا می تواند دوباره سفره ایرانی را منبسط کند.

منبع: برترین ها
انتشار: 12 مرداد 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: animal-photo.ir شناسه مطلب: 220

به "تحریم با جیب های خالی چه می کند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تحریم با جیب های خالی چه می کند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید