درباره تیم مجله عکس

با مجله عکس ها همراه شوید، مجله عکاسی و نگاه هنری به تصاویر با موضوعات هنر عکاسی، معرفی و نقد دوربین های عکاسی بازار، انتخاب ابزار مناسب عکاسی، هنر تصویرسازی و خلاقیت بصری، آموزش عکاسی خواهد بود.