رتبه زیر 100 دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر در رتبه بندی شانگهای 2019

به گزارش مجله عکس، رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر براساس رتبه بندی شانگهای 2019در صندلی 76 تا 100 جهانی قرار گرفته است.

رتبه زیر 100 دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر در رتبه بندی شانگهای 2019

با تور چین سفری خاطره انگیز را تجربه کنید.

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرنگاران به نقل از دانشگاه امیر کبیر ، فرزین ذکایی رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیرگفت: دوره کارشناسی این دانشکده در سال 1337، دوره کارشناسی ارشد در سال 1354 و دوره دکتری در سال 1365 راه اندازی شده است.

رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشکده برای اولین بار در کشور اقدام به راه اندازی دوره دکتری کرد و اولین دانشجوی دکتری این رشته در کل کشور در این دانشکده پذیرفته شد.

فعالیت 3 چهره ماندگار در دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

وی گفت: تاکنون 3نفراساتید این دانشکده بعنوان چهره ماندگار در سطح کشورانتخاب شده اند که بیانگر بنیه و پایه علمی قوی این دانشکده است.

رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید نمود: این دانشکده افتخارات مختلفی داشته است و کادر هیات علمی این دانشکده از نظر کیفی در شرایط مناسبی قراردارند اما از نظر کمی باید ارتقا یابد

درخشش دانشکده مهندسی شیمی در رتبه بندی شانگهای

ذکایی اضافه نمود: دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر براساس رتبه بندی شانگهای 2019در صندلی 76 تا 100 جهانی و رتبه اول در دانشکده های مهندسی شیمی در سطح کشور قرار گرفته که این امر نشان دهنده صندلی مناسب این دانشکده در حوزه پژوهشی و آموزشی است.

وی گفت: رتبه بندی شانگهای یک رتبه بندی موضوعی است که دانشگاه ها و دانشکده ها را براساس کیفیت و کمیت دستاوردهای پژوهشی و تعداد و کیفیت اساتید رتبه بندی می نماید.

رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید نمود: این دانشکده دارای یک گرایش در مقطع کارشناسی ، 8 گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و یک گرایش مهندسی شیمی در مقطع دکتری است. وی اضافه نمود:درحال حاضردر این دانشکده دارای 430 دانشجو در مقطع کارشناسی، 225 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 87 دانشجو در مقطع دکتری مشغول به تحصیل می باشد.

ذکایی درخصوص تعداد فارغ التحصیلان این دانشکده نیز گفت: این دانشکده دارای 2 هزار و 947 فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی، هزار و 381 فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و 177 فارغ التحصیل در مقطع دکتری است.

رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید نمود: فارغ التحصیلان این دانشکده ازگذشته تاکنون اکنون جزء اساتید برجسته داخل و خارج از کشور و مدیران ارشد صنایع کشورهستند. درحال حاضر فارغ التحصیلان این دانشکده در صنایع مختلف شیمیایی فعال هستند و بسیاری از کارآفرینان پیروز این حوزه ها نیز از فارغ التحصیلان این دانشکده هستند.

ذکایی گفت: برنامه داریم از پتانسیل فارغ التحصیلان ای دانشکده بیشتر استفاده گردد و در این راستا جلساتی با آنها برگزار شده است.درنظراست بابرگزاری این جلسات از ظرفیتها و توانایی های ایشان در راستای پویایی بیشتراستفاده گردد.

رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه مهندسی شیمی رشته فراگیری است، گفت: این رشته در صنایع شیمیایی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، معدنی، پلیمر، نساجی، غذایی، بیوتکنولوژی و شیمایی کاربرد دارد و در خارج از کشور از مهمترین رشته های مهندسی به شمار می رود.

ذکایی مطرح کرد: دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بحث مقالات ،رتبه خوبی در سطح کشور و دردانشگاه صنعتی امیرکبیر دارد.

وی با بیان اینکه دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکنون هزار و 487 هزار مقاله ISI فراوری نموده است، گفت: این دانشکده دارای 235مقاله علمی و پژوهشی، هزار و 167 مقاله کنفرانس داخلی و 823 مقاله کنفرانس بین المللی دارد.

رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشکده دارای 123 طرح پژوهشی و 134 قراداد صنعتی است.

ذکایی با بیان اینکه اساتید این دانشکده در حوزه تالیف کتاب فعال هستند، اضافه نمود: اساتید این دانشکده تاکنون 139 کتاب تالیف نموده اند و دارای 195 مورد ثبت اختراع است

رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: دوره کارشناسی ارشد این دانشکده به صورت آموزشی و پژوهشی برگزار می گردد و اساتید وقت بسیاری برای دانشجویان می گذارند و همین امر موجب افزایش فعالیت های پژوهشی شده است.

دکتر ذکایی گفت: براین اساس بسیاری از مقالات این دانشکده توسط دانشجویان کارشناسی ارشد تدوین و چاپ می گردد.

وی با اشاره به صندلی مهم آزمایشگاه های دانشکده مهندسی شیمی این دانشگاه گفت: این دانشکده دارای آزمایشگاه های آموزشی، پژوهشی و خدماتی است.

رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: دارای تجهیزات آزمایشگاهی بسیاری هستیم اما احتیاج است که فضای فیزیکی بیشتری به فعالیت های این دانشکده اختصاص داده گردد. همچنین با توجه به حجم زیادی از مواد شیمایی که با انها سرو کار داریم باید وضعیت دانشکده از نظر ایمنی ارتقا یابد.

دکتر ذکایی اضافه نمود: آزمایشگاه های پژوهشی و خدماتی این دانشکده به صنایع خارجی خدمات ارائه می دهند.

وی با اشاره به تدوین محورهای مشخص شده برای فعالیت های کلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: 80 درصد محورهای مشخص شده از سوی این دانشگاه مرتبط با مهندسی شیمی است.

رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه نمود: بعضی از محورهای مشخص شده این دانشگاه مربوط به حوزه های محیط زیست ، انرژی ، آب و سلامت می گردد که تمامی این حوزه ها مرتبط با مهندسی شیمی است.

تغییر برنامه آموزشی دانشکده مهندسی شیمی

ذکایی با اشاره به قدمت آموزشی دانشکده مهندسی شیمی گفت: اکنون این دانشکده تنها دانشکده مهندسی شیمی در بین دانشگاه های سطح اول کشور است که برنامه آموزشی خود را اصلاح نموده است و در حال حاضردانشگاه های جوان از این برنامه تبعیت می نمایند.

وی گفت: پیش بینی می گردد برنامه این دانشکده به عنوان برنامه اصلی مهندسی شیمی در سال های آینده اجرایی گردد.

رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشکده در حوزه پژوهشی برنامه های زیادی را شروع نموده است که این برنامه های مشخص شده در راستای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم و برطرف مسائل از جامعه و صنعت است.

ذکایی مطرح کرد: در این دانشکده کمیته صنعت راه اندازی شده که در ذیل این کمیته کارگروه های تخصصی تشکیل شده است.

وی اضافه نمود: کمیته صنعت با هدف آنالیز احتیاجهای کشور و تدوین نقشه راه پژوهشی در این دانشکده راه اندازی شده است.

رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این کمیته ترکیبی از اساتید، دانشجویان و متخصصان صنعتی است.

ذکایی تاکید نمود: این کمیته چندماه است که تشکیل شده و نتیجه آنالیز های این کمیته برنامه های پژوهشی دانشکده خواهد بود.

راه اندازی مراکز نوآوری و فناوری در دانشکده مهندسی شیمی

وی با اشاره به راه اندازی مراکز نوآوری و فناوری در دانشکده مهندسی شیمی گفت: درحال ایجاد فضای فیزیکی مناسب برای این مرکز هستیم و قرار است این مرکز به صنایع مختلف متصل گردد.

رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: همچنین برنامه داریم در این مرکز با مراکز تحقیق و توسعه صنایع مرتبط فعالیت مشترک داشته باشیم.

وی اضافه نمود: همچنین برنامه داریم در این مرکز از پتانسیل فارغ التحصیلان دانشکده بیشتر استفاده کنیم. البته در حال حاضر اساتید دانشکده با صنایع پتروشیمی، صنایع گاز، پالایشگاه ها و سازمان محیط زیست همکاری پژوهشی و تحقیقاتی دارند.

ذکایی گفت: باتوجه به پتانسیل و ظرفیت های دانشکده مهندسی شیمی بنابراین فعالیت های این دانشکده احتیاجمند فضای فیزیکی مناسب است.

وی تاکید نمود: ساختمان جدید این دانشکده در 9 طبقه با 2 طبقه زیر زمین و در فضایی بیش از 7 هزار متر مربع درحال ساخت است.

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 3 آذر 1398 بروزرسانی: 7 مهر 1399 گردآورنده: animal-photo.ir شناسه مطلب: 477

به "رتبه زیر 100 دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر در رتبه بندی شانگهای 2019" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رتبه زیر 100 دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر در رتبه بندی شانگهای 2019"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید