شمشیربازی

باقرزاده: سهمیه المپیکیِ شمشیربازی را در مصر قطعی می کنیم

فضل الله باقرزاده در تبادل نظر با خبرنگاران با اشاره به پیگیری تمرینات تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر برای حضور در جام جهانی مصر و انتخابی المپیک گفت: با توجه به وضعیت خوبی که شمشیربازی ایران در بخش انفرادی و تیمی رنکینگ جهانی دارد، امید زیادی داریم که...

24 مهر 1398

صالحی امیری: والیبال آبروی ورزش ایران شده است

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: والیبال در سال های اخیر جهش بزرگی داشته و الان در کنار فوتبال است.

12 مهر 1398