مصالح ساختمانی

ویژگی های مرموز فعالیت تکتونیکی ماه کشف شد

به گزارش خبرنگاران به نقل از اسکای نیوز، گروهی از محققان فعالیت های تکتونیکی در ماه رصد نموده اند. این محققان قبلاً مجموعه ای از برجستگی های متحرک روی سنگ های ماه در بخش نزدیک آن رصد نموده بودند.

11 تیر 1399