مد و زیبایی

نظارت بر هزینه کرد اعتبارات آموزش و پرورش مد نظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگاران، احمد طهرانی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خمین، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت خیرین در راستای جبران کمبود منابع مالی حوزه آموزش و پرورش و برطرف مشکلات فضاهای آموزشی از اهمیت بسیار برخوردار است.

5 آبان 1397

توزیع اقلام انبار محتکران منتظر تصمیم مدیران

مدیر روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با اشاره به این که انبار محتکران طبق دستور دستگاه قضائی پلمب گردیده است، گفت: بر اساس دستور استاندار قزوین مقرر شد کارگروهی تشکیل و طی آن در خصوص نحوه و مکان توزیع اقلام این انبارها تصمیم گیری گردد.

19 مهر 1397